Pagina's

dinsdag 28 september 2021

Columnreeks Intussen op straat…. deel 8 Interview met Wijkagent Zwolle Zuid Janka Walvius over het Donkere Dagen Offensief

De donkere dagen komen er weer aan! Wat zijn de knelpunten qua veiligheid in Zwolle Zuid? Volgens de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad 2018  halveerde de aangiften en meldingen van woninginbraken evenals diefstallen uit schuren en er waren 3 overvallen maar meer meldingen van vernielingen en meer gevallen van straatroof en meer mishandelingen. Hoe is dat nu?


Er is een dalende trend in Zwolle zichtbaar met betrekking tot het aantal woninginbraken. Maar zoals wij altijd zeggen: elke inbraak is er één te veel. Een woninginbraak heeft namelijk veel impact op degene die het overkomt en daarom besteden we er in het DDO veel aandacht aan.

Waarom een Donkere Dagen Offensief?

Het doel van het DDO [dat loopt van oktober t/m maart] is het tegengaan van criminaliteit die vaker voorkomt in de donkere periode van het jaar. Met verschillende partners zetten wij preventieve maatregelen in en creëren wij een stukje bewustwording bij de burger om mogelijke straatroven, overvallen, woning/ auto-inbraken en insluiping te voorkomen. Tevens proberen wij de heterdaad kracht te vergroten. Dit doen we samen met partners zoals de gemeente en het Openbaar Ministerie, maar we zijn daarbij mede afhankelijk van de meldingen van burgers uit de buurt. Inbraken, diefstallen, vernielingen en overlast van jeugd, ook de nodige sociale problemen. Dus problemen achter de voordeur. Hier besteden wij als wijkagenten ook veel tijd aan.

Zijn er specifieke zaken waar jullie als wijkagenten van Zwolle Zuid tijdens het Donkere Dagen Offensief op controleren? In de laatste 3 maanden waren het voornamelijk woninginbraken [politie.nl]

“Jazeker. Controle, surveillance en extra toezicht op voertuigen en busjes, verdachte personen, overlast locaties, hotspots, hottimes en verkeerscontroles. Wie komt er de wijk binnen!”.   

Wordt het spreekuur van de wijkagent[en] in Wijkcentrum de Pol goed bezocht en wat zijn zoal de onderwerpen die naar voren komen? Nemen jullie deze mee in het DDO?

“Het spreekuur wordt goed bezocht, de problemen variëren van sociale problematiek [achter de voordeur] tot aan burenruzie maar ook overlast”. 

Wat kunnen inwoners van Zwolle Zuid zelf doen om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren?

Zorg voor een bewoonde indruk middels verlichting en gebruik zonodig een tijdschakelaar, sluit ramen , deuren en poort als je [even] weggaat, zet waardevolle spullen uit het zicht. Licht je buren in tijdens de vakantie. Denk aan goed hang- en sluitwerk. Sluit je als buurtje aan bij Whatsappbuurtpreventie [WABP.nl]. Waaks! – Surveillerende hondenbezitters, Hondenbezitters lopen vaak buiten en zijn zo de ogen en oren van de buurt. Meer tips kan je vinden op de site van Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid [HetCCV] .

En niet onbelangrijk: Bel direct 112 bij verdachte situaties.” Daarnaast adviseren wij burgers om zich aan te melden voor Burgernet. 

Wat ik om mij heen hoor is dat jullie niet zo ‘zichtbaar’ zijn in de wijk?

“Uiteraard zijn wij in de wijk aanwezig, het spreekuur elke week in Wijkcentrum de Pol op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. De wijk telt ongeveer 30.000 inwoners en is nogal uitgestrekt. Hierdoor lijkt het alsof je geen politie ziet. Wij doen surveillance in de wijk, soms in burger, hebben afspraken bij inwoners thuis en op het politiebureau. De hotspots zijn bij ons bekend en daarop investeren wij zoveel mogelijk.

De wijkagenten hebben een grote veelzijdigheid aan taken. De wijkagenten willen en zijn zoveel mogelijk in de wijk aanwezig wanneer dit nodig is. Hierbij houden wij rekening met wat er door de burger aan ons gevraagd wordt.

Hebben de wijkagenten van Zwolle Zuid een activiteit gepland voor inwoners? Denk aan informatieavond en dergelijke. Wintertijd=Inbraaktijd [HetCCV] en informatiefolders etc. voor in de wijkcentra’s Zwolle Zuid.

“Wij hebben als wijkagenten van Zwolle Zuid geen informatieavond[en] gepland. Wellicht kan ik dit overleggen. Vorig jaar hebben wij dit wel gedaan. Verspreiden informatiefolders is een taak van de gemeente. Wel zijn we actief op Twitter en Instagram”.  

Hoe vaak is er een Wijkschouw, wie zijn hierbij aanwezig en kunnen inwoners van Zwolle Zuid zich hiervoor aanmelden?

“De Wijkschouw [HetCCV] wordt 2x per jaar gehouden en hierbij zijn de wijkmanager, wijkbeheerder, Travers, wijkagent en de voorzitter van de wijkvereniging. Tot op heden gingen geen inwoners mee, ik kan dat wel overleggen.

 

Handige tips van Janka:

De politie is via diverse social media bereikbaar. Tussen 07.00-23.00 uur zijn er collega’s aanwezig die ook meldingen via social media kunnen oppakken en die vragen kunnen beantwoorden.

Facebook: Politie Zwolle

Twitter: Pol_Zwolle

Wijkagenten terugbelverzoek via www.politie.nl

Wijkspreekuur in wijkcentrum De Pol op elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor Zwolle Zuid zijn er 4 wijkagenten nl:

Janka Walvius

Erik Kluinhaar

Wim Kloek

Nick Schakelaar

Foto: @Politie Janka Walvius en Erik Kluinhaar

 

Margareth Weijers


donderdag 6 mei 2021

Waar is mijn opa?

Waar is mijn opa?

De moeder van mijn vader was een hele lieve oma en ik was echt gek op haar. Met Pasen kwam ze altijd met super grote chocolade paaseieren aanzetten voor mij en mijn iets oudere broer.

woensdag 24 maart 2021

Column ‘Intussen op straat’…. : De Coronacrisis en mijn bevindingen!

Vanwege het Corona virus zijn er door de regering verscheidene maatregelen doorgevoerd. Het begon met handen schudden…. en hoesten en niezen in je elleboog. Erg komisch zijn de verschillende manieren om, in plaats van handen schudden en te kussen, elkaar te begroeten. Hoofd, schouder knie en teen gevalletje. Dit voor degene die dit leuke wijsje nog kennen.

zondag 14 maart 2021

Column Meldingsbereidheid omwonende bij vermoeden wietkwekerij en/of drugslab

Eerder meldde het NHDrugsalert dat er geen meldingsbereidheid is als het gaat over overlast, drugslab en hennepkwekerij door omwonenden. Reden zou zijn dat het hun zaak niet is maar ook de angst voor de gevolgen. Door aanwezigheid van een drugslab en/of wietkwekerij in een woonwijk ontstaan gevaarlijke situaties en kunnen zelfs de samenleving ontwrichten. Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld, oftewel ondermijning. 

woensdag 20 januari 2021

Column Burgerparticipatie en leefbaarheid in wijken, hoe laat je de overheid meebewegen?

 Meedenken over burgerparticipatie, samenwerken met [lokale]overheid, financiering burgerinitiatieven en sociale cohesie verbeteren hoe doe je dat? 


Verslag seminar Jeugdcriminaliteit en Radicalisering in uw Gemeente?

 Op 10 maart jongstleden vond het Nieuwspoort Seminar De veilige Gemeente 2016 – Aanpak Jeugdcriminaliteit en Radicalisering plaats, georganiseerd door het Haags Congresbureau


donderdag 14 januari 2021

Update! Corona 'Vaccinatiegate'.....

Dat was schrikken in het voorjaar van 2020! Ik was 14 maart jarig en 15 maart om 18.00 uur ging de horeca op slot. Dit alles vanwege een uitbraak van het Coronavirus.