Pagina's

zondag 17 januari 2016

‘Als ik de overheid zou kunnen vormgeven, dan (…)’.

..zou ik beginnen met zo dicht mogelijk bij de burger te blijven. En wel hierom: Nederland is een democratie, tenminste zo hebben wij dat geleerd op school. Het probleemoplossend vermogen van de overheid laat te wensen over. Zij weten vaak niet eens wat er speelt. Hierdoor is het wenselijk om burgers een platform te geven Geef ze de handvatten om daadwerkelijk initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.


Nu worden veel initiatieven in de kiem gesmoord door een niet af te laten machtspositie van de Overheid.Deze nieuwe visie op de te vormen Overheid is ontstaan middels contacten in ‘probleemwijken’ en vragen die via de site Veiligleefbaar.nl binnen kwamen. Veel wetten zijn gedateerd waardoor burgers gedupeerd raken. Waar kunnen kwetsbaren hun recht halen? Een advocaat inschakelen is vanwege de hoge kosten geen optie. Aangezien de wetgeving behoorlijk verouderd is kunnen ze procederen wat ze willen maar ze worden niet geholpen of gecompenseerd. Terwijl bij de Overheid enorme salarissen normaal zijn en bij gesubsidieerde organisaties het graaien en frauderen maatschappelijk geaccepteerd wordt. Als je burgerlijke ongehoorzaamheid vertoond krijgen je een boete of straf maar frauderende bestuurders komen hiermee weg. De tendens is dat burgers hierdoor niet meer gaan stemmen.

In een democratie kan dus niemand aan de meerderheid van de bevolking ongewenste maatregelen of wetten opleggen.

Er is een vreemd onderscheid in onze maatschappij: we hebben burgers, en we hebben politici. Hoewel ze volksvertegenwoordiger zijn, lijkt het erop dat de politici, maar ook de burgers zijn gaan vinden dat dit twee verschillende bevolkingsgroepen zijn met andere rechten en plichten, en andere spelregels. Niet gek dat dit regelmatig leidt tot een clash.
We zijn ver verwijderd geraakt van de oorspronkelijke bedoeling van het zijn van een volksvertegenwoordiger. De drempel is te hoog!

Communiceren in gewone 'taal', onderzoek doen naar het ontstaan van het probleem en trachten hier een oplossing voor te vinden samen met de burger. Waarom wordt er niet naar burgers geluisterd? Een aanstekelijk geschreven boekje geeft de zoektocht weer van twee goed ingevoerde schrijvers die zich, zoals velen, zorgen maken over de relatie tussen (gemeentelijke) overheid, politiek en burgers.


In elke wijk zou een BuurtBestuurt  of iets dergelijks opgericht moeten worden. Met Buurt Bestuurt bepalen de bewoners samen een Top-3 van zaken die aangepakt moeten worden in de buurt. Gemeenteraadsleden, Politie, Corporaties Stadsbeheer en welzijns- of jongerenorganisaties geven vervolgens aan hoe die problemen kunnen worden aangepakt, maar bij elke actie of activiteit geven bewoners aan wat zij ook kunnen bijdragen. Omdat de ervaringen met BuurtBestuurt tot nu toe zeer positief zijn, gaan ook bewoners en mensen van de gemeente, Stadsbeheer of de politie er in andere wijken mee aan de slag. Hierdoor komen de problemen boven tafel en wordt vormgegeven aan een participatiemaatschappij.
De lokale overheid koppelt de problematieken terug richting partijleden in de Tweede Kamer. Mochten hier actie, beleids- en/of wetsveranderingen uit voortkomen worden BuurtBestuurt en alle andere partijen geïnformeerd en eventueel worden betrokken bij de uitvoering het probleem aan te pakken.

Burgers dienen geïnformeerd te worden over de zaken die besproken zijn in de Tweede Kamer en die aangepakt dienen te worden en duidelijk is wie de eindverantwoordelijken zijn. Deze kunnen desgewenst aangesproken worden omtrent de voortgang.
Als je mensen verantwoordelijkheid geeft, ruimte en mogelijkheden, gaan ze mooie dingen doen. In de politiek hoor ik vaak hoe “ingewikkeld” het kan zijn om de burgers aan het woord te laten over nieuw beleid, want ja, dan wordt het misschien wel een zooitje. Eigenlijk ben je dan al 5 stappen te ver, want dat beleid had samen met de bevolking tot stand moeten komen. Of misschien wel door hen geïnitieerd en de overheid gefaciliteerd moeten worden.

Er zijn snelle en slimme manieren nodig om directe democratie te organiseren, bijvoorbeeld digitaal. Maar één goed georganiseerde bijeenkomst waarin werkelijk alle betrokkenen goed aan het woord zijn geweest, en hun bijdrage vertaald zien in het beleid, kan ook al bijzonder waardevol zijn. Het belangrijkste dat er structureel sprake is van co-creatie in een vloeibaar proces van beleidsvoorbereiding.Mensen hebben ideeën over hoe problemen opgelost kunnen worden. Daar hoef je echt niet hoogopgeleid voor te zijn. ‘Ondanks overheidsoproepen tot zelforganisatie en deelname aan de participatiemaatschappij, werpen gemeente in de praktijk allerlei barrières op. Burgers worden dus beperkt in het ontwikkelen en het doorontwikkelen van initiatieven.

Door bovenstaande blijft er transparantie waardoor alle partijen weten hoe en welke problemen moeten worden aangepakt. Hierdoor bereik je dat er geen onrust ontstaat en een gezonde samenleving ontstaat. Tevens voorkom je dat er twee bevolkingsgroepen ontstaan, politici en burgers. Deze twee partijen horen samen te werken om een veiliger en leefbaar Nederland te realiseren. . De drempel voor de burger zal laag blijven. . Visie van de Nationale ombudsman op een Open Overheid.


Mijn rol hierin zou kunnen zijn:

  • Aansturen burgerinitiatieven middels opzetten project BuurtBestuurt 
  • Samenstellen lokale overheid
  • Netwerken
  • Maken van beleids- en wetsvoorstellen samen met burgers 

Deze nieuwe visie op de te vormen overheid is mede ontstaan door daadwerkelijk te luisteren naar medeburgers.

Creëren van Veiligheid en Leefbaarheid blijft mensenwerk..


Margareth Weijers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten